Skip to content

Změna v ochraně soukromí mailové pošty od společnosti Apple

Koncem září proběhla aktualizace operačních systémů od společnosti Apple, která významně ovlivnila otevíratelnost e-mailů. Díky novým změnám v ochraně soukromí již není možné zjistit, zda byl e-mail uživatelem e-mailové schránky otevřen či nikoliv. Došlo však pouze ke změně chování open rate, bounce rate a unsubscribe rate zůstaly beze změny. V článku vám tedy ukážeme, jak se s tímto problémem vypořádat a jakým způsobem marketingovou strategii upravit, aby se výkon open rate opět zlepšil.

iphone


Jak funguje open rate?

V praxi se skutečnost, zda byl e-mail otevřen obvykle zjišťuje pomocí malého neviditelného pixelu umístěného uvnitř e-mailu. Jde v podstatě o malý obrázek, který se načte pokaždé, když je e-mail otevřen. Tento pixel nám tedy umožní, že můžeme sledovat počet jednotlivých otevření, zjistit lokaci a časové pásmo uživatele, rozlišit typ zařízení, ze kterého je e-mail zobrazen a určit e-mailovou adresu. S těmito údaji pak můžeme dále pracovat a pomocí nich vyhodnocovat, jaké e-mailové kampaně jsou pro daného uživatele nejvhodnější. Pokud se chcete o otevíratelnosti e-mailů dozvědět více, přečtěte si náš článek plný marketingových faktů z roku 2021.

 

Jak funguje ochrana soukromí?

Uživatelé Apple Mailu mají možnost aktivovat novou funkci nazvanou Mail Privacy Protection (v češtině: Skrýt můj e-mail). Problém s otevíratelností e-mailů nastává v momentě, kdy se ji uživatel rozhodne povolit. V tu chvíli totiž dojde k načtení pixelů a e-mail je definovaný jako otevřený, i když otevřený nebyl. Míra open rate se tedy zvýší, ale skutečnost nebude odpovídat realitě.

Důležité je podotknout, že se tato změna týká pouze uživatelů, kteří na svém zařízení používají aplikaci Apple Mail. Uživatele, kteří mají zařízení Apple, ale k vyřízení svých e-mailů používají například aplikaci G-mail, Outlook a jiné, tato změna nepoznamená.

 

Jak zlepšit marketingovou strategii

Změna ochrany soukromí od Applu přináší marketérům značné potíže. Brání jim totiž správně analyzovat jejich e-mailové reklamní kampaně a proto je pro ně těžší nabízet svým odběratelům personalizovaný obsah a předmět o který opravdu stojí. V důsledku by to tedy mohlo vést k vyššímu počtu nevyžádaných e-mailů. Míra otevření je důlěžitá nejen při relevanci předmětu e-mailů, používá se také pro mnoho funkcí v rámci marketingových automatizací. Pokud například u vaší automatizace zvolíte jako spouštěč funkci “otevřel”, nebude tato automatizace pro uživatele Apple Mail správně fungovat. Stejně tak nebude pro tyto uživatele funkční ani segmentace na bázi open rate. Ovlivní to například i testování předmětů v rámci A/B testingu nebo optimalizaci načasování odeslání e-mailu. Pokud chcete tyto chybné aspekty eliminovat, přinášíme vám několik typů, jak toho docílit.

Možností, jak zlepšit vaši marketingovou strategii, aby do ní změna iOS 15 nezasahovala je vyloučit uživatele, kteří Apple Mail využívají ze závěrečné analýzy open rates. Stejně tak je i vyloučit v marketingových automatiazcí ze spouštěče “otevřel”, což způsobí, že nebudou výsledky vašich analýz zkreslené. Zároveň si tím zajistíme i to, že naše e-maily nebudou tolik náchylné k označení za spam.

 pexels-torsten-dettlaff-193003
 
 

Jak tato změna ovlivní tvůrce e-mailů?

Pokud jste tvůrcí e-mailů, máme pro vás několik rad a typů. Jedním z našich doporučení je dobře zvážit, jakou míru důležitosti pro nás e-maily odeslané do schránek Apple Mail mají. Pokud totiž dojdete k závěru, že je tato skupina uživatelů ve výrazné menšině, je lepší je vyloučit a v závěrečné analýze počítat bez nich. Nemusíte se bát, že by tato akce zničila správnost zacílení vašich e-mailových kampaní. Pokud se bavíme o chování zákazníků, není důvod si myslet, že se uživatel Apple Mailu chová výrazně jinak, než uživatel jakékoliv jiné mailové aplikace.

Dalším doporučením je zaměřit se spíše než na míru otevíratelnosti e-mailů na počet prokliků (click rate). Proklik totiž znamená, že má uživatel o produkt opravdu zájem a pokud se dostal až sem, ve většině případů to znamená, že váš e-mail i přečetl. Tento faktor je tedy mnohem větším měřítkem kvality vašeho obsahu.

Stejně tak můžete zvážit, jestli není lepší určit jako spouštěč marketingové automatizace funkci “klikl”. Doporučujeme tedy změřit vaše KPI a míru prokliku místo míry otevření e-mailu.

 

Shrnutí

  • Příchod iOS 15 ovlivnil otevíratelnost e-mailů (pouze u uživatelů využívajících Apple Mail)

  • E-mail je vyhodnocený jako otevřený, pokud má uživatel zapnutou funkci Mail Privacy Protection, i když k otevření nedošlo

  • Dojde tak k zobrazení zkreslené míry otevíratelnosti e-mailů a open rate je tedy vyšší

  • Možné řešení je vyloučit uživatele Apple Mail z analýzy open rate

  • Zvažte míru důležitosti těchto uživatelů v kontextu všech kontaktů

  • Spíše než na open rate se zaměřit na click rate