Skip to content

Interaktivní e-maily v roce 2021

Slovníček pojmů

  • AMP = accelerated mobile pages = technologie umožňující vytvořit webové stránky, jež se velmi rychle načítají; byla navržena tak, aby fungovala pro všechny velikosti displejů, ale určité aspekty jsou určeny pouze pro mobilní telefony (AMP)

  • Konverze = akce, které (potenciální) zákazník provede (přihlášení odběru novinek, koupě produktu) a jsou pro danou firmu velmi důležité

Co znamená AMP technologie pro emaily? 

Každý den do emailových schránek dorazí několik stovek miliard emailů. Většina lidí je zvyklá na to, že elektronická pošta, kterou dostávají, je statická. AMP pro emaily se to snaží změnit a dojem z přijatých zpráv pozvednout na vyšší úroveň skrze nejrůznější interaktivní prvky a zajímavý dynamický obsah, jenž se objeví hned po kliknutí na zprávu bez jakéhokoli přesměrování na jinou stránku. V tomto článku si řekneme, jak se AMP v emailech využívá, zmíníme pár příkladů z praxe i důvody pro a proti, a krátce také odbočíme k AMP reklamám.

 

AMP v praxi

AMP v emailech 

Nyní se trochu podrobněji podíváme, s čím se lze v AMP emailech setkat.

Jak již bylo výše zmíněno, většina elektronických zpráv je koncipována tak, že je příjemce může pouze prohlédnout, číst, a prokliknout se skrze ně na webové stránky. AMP ale umožňuje tyto emaily zatraktivnit skrze různé formy dynamického obsahu. Jednou z nich jsou formulářeankety nebo třeba zábavné kvízy a křížovky, které uživatelé mohou vyplnit přímo v emailu. V případě anket a kvízů se pak výsledky objeví také rovnou tam. Do elektronické pošty lze implementovat i chatbota, jenž pokládá otázky a následně okamžitě reaguje na odpovědi.

Je také možné vytvořit AMP email, v němž může autor Google dokumentu reagovat na komentáře, aniž by si dokument musel otevřít na nové kartě.

Dále AMP přichází s novými elementy v rámci rozložení emailů – umožňuje například recipientům, aby si sami proklikávali mezi obrázky zaslanými v doručené poště. Také je zde možnost skrývat a odkrývat jednotlivé sekce emailů či zobrazit lištu s menu. 

Toho lze využít například u eshopů a potenciálním zákazníkům tak posílat zprávy týkající se produktů, které příjemce v minulosti na webu zaujaly nebo je přidali do košíku, ale neprovedli koupi. Příjemci v těchto emailech pak najdou detaily o zboží, obrázky a dokonce i tlačítko ,,koupit produkt”.

Mimo jiné AMP emaily nabízí i prvky, jež umožňují rychlé načítání obrázků a animací. Nechybí ani funkce měnící informace obsažené ve zprávě poté, co ji příjemce obdržel a přečetl.  (InstapageStripoVzhůru dolůDyspatch)

 

Příklady z praxe

Využívat AMP technologii v emailech v dnešní době stále není (obzvláště v Česku) příliš časté. Přesto ji ale již mnozí vyzkoušeli. 

Jednou z firem, které AMP implementovaly do elektronické pošty pro své publikum, je Booking, který přímo ve zprávách, v nichž doporučuje zájemcům konkrétní ubytování, umožňuje prohlížení fotek tohoto ubytování. To ale není všechno – v rámci té stejné zprávy jsou zahrnuty i jiné destinace, z nichž si lze rovnou nějakou vybrat a hned se zobrazí další nabídka s ubytovacími možnostmi v daném místě. V rámci emailu lze také nastavit, jak často si příjemce přeje takové zprávy dostávat nebo jejich zasílání zrušit, pokud o ně vůbec nestojí.

Sociální síť Pinterest skrze AMP umožnila svým uživatelům například po rozkliknutí obrázků s pokrmy zobrazit recepty nebo začít sledovat navrhované stránky hned skrze obdržený email bez přesměrování na web. Navíc poté, co uživatelé začnou navrhované Pinterest profily či témata sledovat, objeví se jim místo nich další, o které by také mohli mít zájem.

Doodle je nástroj, který skrze ankety týkající se volby vyhovujícího místa a času ulehčuje stanovení vhodného termínu schůzky pro všechny její účastníky. Donedávna Doodle fungoval pouze skrze své webové stránky, ale díky AMP technologii pro emaily je možné údaje zadávat přímo v rámci elektronické pošty a zároveň zde sledovat, kolik účastníků schůzky z celkového počtu již anketu vyplnilo a zda někdo z nich přidal komentář. Není tedy nutné zasílat další zprávu o tom, že další člověk vyplnil anketu nebo se zapojil do diskuze, jelikož původní email vždy obsahuje aktuální data. Po sesbírání informací od každého účastníka se organizátorovi ukáže termín, kdy má na schůzku čas nejvíce z nich a další možné termíny, kdy by se pořád sešla většina lidí. Po výběru konečného termínu organizátorem samozřejmě účastníci obdrží upozornění.

Toto je ukázkový příklad dynamického obsahu a jeden z nejvýraznějších aspektů, jimiž se emaily využívající AMP technologie liší od těch klasických.  (Instapage)

 

Při implementaci pozor!

Výhody 

Implementace těchto funkcí a prvků bezesporu přináší odesílatelům emailů řadu výhod.

Příjemci AMP elektronické pošty mohou přímo v emailu bez nutnosti přesměrování na jiné weby odpovídat, zda se zúčastní akcí, na něž byli pozváni, vyplňovat dotazníky či ankety, provádět rezervace a přizpůsobovat si obsah podle sebe. Jednoduše řečeno AMP technologie v emailech umožňuje provádět určité akce rychleji a s menším počtem kliknutí a přesměrování.

Implementace AMP v emailech není příliš složitá a pokud je provedena správným způsobem, budou prvky a funkce AMP fungovat u všech uživatelů platforem, které je podporují.

AMP se snaží zajistit bezpečnost a soukromí příjemců tak, že v elektronické poště využívá pouze některé ze svých funkcí. Také nepovoluje ve zprávách reklamní komponenty třetích stran. 

To ale neznamená, že AMP technologie nemohou být v emailech využity pro propagaci. Ba naopak – lépe se tímto způsobem udržuje zájem stávajících i potenciálních zákazníků a získává cenná zpětná vazba. Například když se dotazník objeví přímo v e-mailu, je více pravděpodobné, že ho recipient vyplní, než kdyby bylo nutné klikat na odkaz a vyplnit jej na webové stránce v nové kartě.  (AMPInstapage)

Negativa 

Ne všichni ale tyto moderní interaktivní prvky vítají s otevřenou náručí a je pravda, že existují i nevýhody AMP v emailech.

V prvé řadě AMP není podporováno všemi poskytovateli emailových služeb. V době zveřejnění článku mu dávají zelenou pouze Gmail, Yahoo Mail a Mail.ru. 

Většina uživatelů navíc na něco podobného vůbec není zvyklá. Po přečtení emailu očekávají, že pokud se k němu budou chtít vrátit, objeví se jim úplně ten stejný obsah jako při prvním otevření. AMP technologie ale umožňuje měnit obsah ve zprávách na základě aktuální situace, což může u mnohých, pokud se AMP neimplementuje dostatečně pozvolna a s upozorněním na dynamičnost obsahu, způsobit pochybnosti a ztrátu důvěry

Marketéři běžně monitorují, kolik recipientů zprávu otevřelo či kliklo na v ní obsažený odkaz, aby mohli zjistit, zda kampaň správně plní svůj účel. Některé akce, které uživatelé v rámci interaktivního emailu provedou, ale nemusí být tak dobře sledovatelné. (Instapage)

Na co si dát pozor

Jak z výše zmíněného vyplývá, určitě je na místě zvážit, zda emailové adresy, na něž je v plánu cílit, jsou pro AMP ty pravé či nikoli. Využít AMP technologie se hodí spíše v rámci B2C, jelikož například Outlook, který je typickou firemní e-mailovou platformou, AMP ve své elektronické poště nepodporuje.   

Neznamená to ale, že emaily využívající AMP technologie osloví každého v rámci B2C. Pokud publikum zahrnuje starší a konzervativnější jedince, je vhodné je využívat s vysokou opatrností nebo se do nich někdy raději nepouštět vůbec.

Dynamičnost a inovativnost spíše ocení mladší cílové skupiny. Tito lidé rádi záležitosti vyřizují co nejrychleji a chtějí mít snadný přístup k nejnovějším informacím, a tudíž většina z nich uvítá automatickou změnu neplatných informací na ty aktuální, možnost provést rezervaci či objednávku nebo vyplňovat interaktivní kvízy v rámci emailu bez nutnosti ztrácet čas navštěvováním jiných stránek a čtením mnoha nových zpráv s aktualizovanými informacemi.

A na závěr?

AMP v reklamách

Kromě emailů hraje AMP svou roli také v rámci bannerových reklam. I když je obsah reklamy velmi zajímavý a originální, pokud je rušivá a pomalu se načítá, nemusí splnit svůj účel. Tomu se AMP reklamy snaží předcházet. Oproti běžným reklamám napsaným v jazyce HTML využívají AMPHTL, který jim umožňuje načítat reklamy průměrně 5x rychleji a zvýšit tak počet jejich zhlédnutí, zapojení uživatelů, následných prokliků na webové stránky a konverzí*. Mohou být zveřejňovány i na stránkách, jež nevyužívají AMP technologie, a navíc se zobrazují až po ověření a neobsahují tudíž škodlivý malware.  (AMP)

Závěrem

AMP technologie již není pouze záležitostí webových stránek, ale dostává se také do e-mailů a reklam. Přestože jsou někteří vůči přítomnosti interaktivních prvků a dynamického obsahu v těchto oblastech skeptičtí a AMP se rozhodně nehodí pro každou příležitost, představuje využití této technologie moderní a originální způsob, jak zaujmout některé z cílových skupin, a určitě stojí za vyzkoušení.