Skip to content
Čeština

Gamifikace v obchodním týmu

Slovníček pojmů

  • Herní prvky = často se jde o sbírání bodů, postupování do vyšších levelů podle jejich počtu, získávání ocenění či výměnu bodů za různé formy odměn

  • KPI = key performance indicators = klíčové ukazatele výkonnosti, které poskytují přehled o tom, jak se daří naplňovat předem stanovené cíle, kterých se daná firma (nebo v našem případě obchodní tým) snaží dosáhnout (může se jednat o ukazatele ekonomické, jako například tržby nebo třeba ukazatele výkonnosti procesů)

Obchodníci a motivace

Obchodníci bývají od přírody soutěživí, ale po nějaké době mohou i oni ztratit motivaci a může být velmi těžké udržet jejich pracovní morálku v adekvátních mezích. Právě v této situaci se často hodí, aby na scénu vstoupila gamifikace a pomohla jim získat zpět vytrácející se elán. Tento princip se (nejen) v rámci obchodních týmů stává čím dál populárnější součástí strategie. O co se tedy vlastně jedná a jak gamifikaci využít k motivování obchodníků?

istockphoto-1297107315-170667a

Co je to gamifikace?

Pojem gamifikace se poprvé objevil v roce 2008 a představuje způsob, jak nejrůznější nepříliš zábavné rutinní pracovní aktivity obohatit herními prvky, aby se staly jakousi hrou, kterou budou zaměstnanci s nadšením hrát a snažit se o co nejvyšší skóre, což je něco, o čem sní většina zaměstnavatelů. Není tedy divu, že jsou tyto praktiky využívány v obchodních týmech velkých firem jako Nike, Microsoft, Siemens, IBM či McDonald´s.

 

Přínosy gamifikace v týmu

Velkým benefitem gamifikace je, že rozvíjí nejen vnější motivaci (být lepší v porovnání s ostatními), ale i tu vnitřní (týká se osobního rozvoje a zlepšení dovedností). 

Skrze přátelské soupeření lze docílit většího množství prodejů. Když obchodníci vidí, že ostatní si vedou lépe než oni, inspiruje je to k vyššímu výkonu.

Spolupráce, sdílení vědomostí a mentoring se díky gamifikaci mohou posunout na vyšší úroveň.

 Gamifikaci lze aplikovat za účelem zefektivnění týmové práce lidí z různých kanceláří na celém světě skrze hry, pomocí nichž jednotliví zaměstnanci sdílejí informace a navzájem se od sebe učí nové věci.

Pokud jsou za své nápady náležitě oceňováni, může gamifikace také pomoci rozvíjet kreativitu a inovativní přístup zaměstnanců.

Zahrnutí nováčků do her vede k lepšímu začlenění do kolektivu a vytvoření zdravé soutěživé atmosféry.

V době začátku prodeje nového produktu může gamifikace také sehrát klíčovou roli. Je důležité, aby obchodníci věděli vše o produktu, který budou prodávat. Tým lze tedy například namotivovat různými kvízy, které prověří jejich znalosti o produktu a umožní jim posléze zjistit, jak si stojí v porovnáním se zbytkem týmu.

 

Jak zapojit gamifikaci a na co si dát pozor?

Mechaniky gamifikace 

 Oslovování desítek zákazníků denně je poměrně vyčerpávající, ale lze jej zpříjemnit tak, že každý oslovený bude představovat jeden získaný bod a zároveň krok blíže k dalšímu levelu, jehož dosažení souvisí s nějakou atraktivní výhodou. Aby mohly být úkoly co nejrychleji splněny, je vhodné odměňovat splnění těch složitějších a méně atraktivních více body než těch jednodušších.

Větší soutěživost často vede k vyššímu výkonu obchodníků, který je pak spojen s nárůstem tržeb. Zde se dá gamifikace ještě využít k tomu, že se sestaví žebříčky podle toho, kdo k nárůstu nejvíce přispěl, což může také pozitivně ovlivnit ty, jejichž výkon je obvykle horší. Až uvidí, že jsou na posledních místech, je velmi pravděpodobné, že to tak nebudou chtít nechat. Vítězové, kteří obdrží odměnu, si budou chtít pozici udržet a být v budoucnu odměněni znovu. Pokud se žebříček ještě obohatí o informace o tom, jaké akce a aktivity se skrývají za pořadím umístění jednotlivých zaměstnanců, zvýší se tím transparentnost a jejich motivace, protože budou přesně vědět, v čem by se měli zlepšit a co by měli udělat, aby se posunuli výš. To pak nemá pozitivní vliv pouze na jejich soutěživost, ale také na atmosféru v týmech. Zde je ale důležité dávat si pozor, podle čeho se pořadí bude sestavovat a s hrami to nepřehnat, aby nedocházelo k nežádoucím konfliktům. Doporučuje se soustředit se spíše na to, kdo asistoval u největšího počtu prodejů, než kdo uzavřel nejvíce zakázek. 

Byť mohou působit jako ne příliš podstatné maličkosti, patří mezi efektivní způsoby, jak skrze gamifikaci zvýšit výkon členů obchodního týmu, také odznaky a certifikáty, které je možné obdržet za splnění určitých úkolů a výzev či osvojení nových dovedností. 

Aby výše zmíněné mechaniky mohly jednoduše a efektivně fungovat, doporučuje se využít gamifikační software, který mnohé procesy ulehčí. Jeden z nich poskytuje například spinify.

istockphoto-1192259257-170667a

Na co si dát pozor

Osobnosti obchodníků se liší a nelze očekávat, že všichni členové týmu budou reagovat na herní prvky stejně. ,,Hráče“ lze rozdělit do tří kategorií: ,,lovce odměn“ nejvíce potěší, jsou-li motivováni skrze slevy, bonusy či certifikáty. Naopak ty, kteří touží po uznání a respektu, si lze získat pomocí žebříčků či ukazatelů pokroku. A třetí skupinu tvoří ti, kteří soutěží pro zábavu a nadšeni budou z prvků v podobě digitálních her, hlavolamů či sudoku. Hodí se tedy zanalyzovat osobnosti jednotlivých členů týmu a gamifikační strategii jim podle toho přizpůsobit.

 

Je také klíčové myslet na to, že zaměstnanci by měli být předem informováni o tom, jakého skóre musí k získání odměny dosáhnout, kdy ji obdrží či o jakou formu odměny se bude jednat (nejde-li o překvapení). Není vhodné volit příliš komplikovaná pravidla hry a zároveň by nemělo být moc jednoduché nebo příliš složité soutěž vyhrát. Pokud ,,soutěžící“ vidí, že mají výhru jistou, jejich snaha a motivace se vytratí stejně jako v případě, když jsou požadavky příliš vysoké a těžké na pochopení – ani zde nebude většina chtít pokračovat s větším nasazením než v případě, kdyby se soutěž vůbec nekonala.

 

A na závěr? Pár nápadů!

Dny s rodinou

 Pokud si zaměstnanci například stěžují, že nemají dost volných dnů nebo mají děti a chtějí s nimi trávit více času, lze je namotivovat tak, že pokud se v rámci týmu dosáhne požadovaného cíle do stanoveného data, dostane každý, kdo má zájem, den placeného volna navíc.

Kolo štěstí

  Dále lze pořídit vhodné kolo štěstí s různými cenami a benefity pro ty, kteří v daném týdnu či měsíci prodali produkty nad určitou částku. Pokud si úspěšný obchodník vytočí něco, po čem touží, motivuje ho to k většímu výkonu, aby si to mohl v budoucnu vytočit znovu, a když na něj vyjde jedna z méně atraktivních odměn, zvýší se jeho motivace, aby získal pokus i příště.

Implementace gamification nástroje

Existuje spousty nástrojů, které mají připravené integrace pro běžné CRM systémy. Jejích zapojení a nastavení pak už nemusí být tak složité, pokud jste technicky zdatní. Pokud ne, rádi Vám s tím pomůžeme.

Nejlepší zákaznická recenze

Další možností je ocenit zaměstnance, kteří získali nejlepší hodnocení od zákazníků. Obchodníci by si ale měli dávat pozor, aby při jejich získávání nebyli příliš horliví a vtíraví a zákazníky spíše neodradili.

Týmové soutěže

Uspořádání soutěží v týmech může zlepšit vztahy na pracovišti. Doporučuje se vytvořit týmy tak, aby v každém z nich byli zaměstnanci s dobrým i horším výkonem. Spolu pak mohou sdílet své nápady, podporovat se a následně soutěžit o to, který tým toho v daném období nejvíce prodá či získá nelepší zákaznické hodnocení.

Závěrem

Gamifikace je trendy a hodně se o ní mluví, je dobré zvážit, zda gamifikace náhodou nepředstavuje přesně to, co vašemu obchodnímu týmu chybí. K zefektivnění mnoha procesů v rámci týmu lze využít různé mechaniky. Jejich volbu a způsob implementace je ale třeba pořádně promyslet a nepouštět se do gamifikace bez většího rozmyslu jen proto, že se tento fenomén setkává ve většině případů s úspěchem. Také je důležité si uvědomit, že to celé není pouze o odměnách, ale spíše o pochopení, motivaci a větším zapojení jednotlivých členů obchodního týmu.

zdroje:
www.newoldstamp.com
www.spinify.com