Skip to content
Čeština

Základy marketingové automatizace

Marketingová automatizace je v posledních letech stále častěji využívaný princip, který umožňuje společnostem efektivněji komunikovat se zákazníky, díky čemu následně dojde k rychlejší realizaci obchodních procesů a zautomatizování opakujících se úkolů. Společnosti to může pomoci nejen s navýšením návratnosti investic, ale také při zvýšení počtu zákazníků či eliminaci chyb způsobených lidským faktorem.

Automatizace má tedy výrazný potenciál přinést podstatné výhody pro vaši marketingovou strategii. Klíčem k úspěchu je však její správné využití, kterého dosáhnete, pokud se budete řídit heslem:

Dorucit-spravny-obsah-spravne-osobe-ve-spravny-cas-a-pres-spravny-komunikacni-kanal-6-pd557ml6vvxypdpfp32my7ynhl7c3gixwpuahpx89s-1
 

Poznejte své publikum a vytvořte jim obsah na míru

Aby byla marketingová automatizace účinná, je nutné znát kdo jsou vaši zákazníci a jak se při nákupním procesu či návštěvě vašeho webu chovají. Důležité je mapovat na jaké odkazy zákazník kliká, jak často a zda vůbec otevírá vaše emaily nebo která kategorie produktů ho nejvíce zajímá. Nutné je evidovat také záznamy, které nám pomohou zákazníky segmentovat do jednotlivých skupin.
Nejčastějšími aspekty bývají demografické údaje, pohlaví, zájmy či celková aktivita. Jednotlivé informace se pak ukládají do marketing automation nástrojů, které disponují vlastními CRM moduly k usnadnění práce s databází kontaktů.
 
Pokud máte jasno v tom, kdo jsou vaši zákazníci, můžeme začít s tvorbou vhodného obsahu, který by měl být co nejvíce personalizovaný pro konkrétní cílové skupiny. V ideálním případě by měl obsahovat informace, které jednotlivé čtenáře zajímají a sami je vyhledávají.
Z obsahu by měla být jasná také hodnota pro zákazníka a vize vaší firmy, proto je nutné, aby spolu jednotlivá sdělení interagovala a vzájemně se doplňovala. Obecně však platí, že méně je někdy více, snažte se tedy text tvořit tak, aby byl výstižný, stručný a srozumitelný.

 

Sbírejte správná data

Aby byla splněna podmínka doručení správného obsahu, správné osobě ve správný čas, je nutné mít také správná data, které vám podají požadované informace. Vhodným nástrojem, který vám poskytne tyto informace jsou formuláře umístěné na webových stránkách. Ať už se jedná o registrační formuláře, díky kterým se zákazník přihlásí k odběru vašeho obsahu, kontaktní formuláře, které vám umožní sjednat si s klientem jednoduše schůzku nebo doplňující formuláře, které poskytnou dodatečné informace, vždy se snažte, aby obsahovaly pouze ta data, která jsou pro vás opravdu relevantní.

Při sjednaní schůzky pro vás například není podstatná přesná adresa klientova bydliště, zatímco v registračním formuláři, který slouží k přiřazení zákazníka do konkrétního regionu by už rozhodující být mohla. 

 

Jak začít s marketingovou automatizací?

Marketingové automatizace je nutné umět také správně sestavit a určit pořadí jednotlivých kroků. Výchozí prvek je vždy nějaký spouštěč (neboli trigger), který akci spustí. Může se jednat o vyplnění formuláře, otevření emailu nebo kliknutí na konkrétní link či obrázek. Pak už záleží na vás, k jakému cíli chcete zákazníka dovést. 


V případě, že chcete konkrétnímu segmentu zákazníků odeslat reklamní kampaň v podobě emailu, je dobré sledovat, zda jedinec email otevřel. Potom lze pomocí podmínek určit dva scénáře, co se stane pokud k otevření došlo a naopak. V případě, že zákazník email otevřel a proklikl se na webové stránky, můžeme si pomocí tagů označit, že má o dané téma či produkt zájem. Do budoucna nám to pomůže k lepší personalizaci emailů.  Pokud ale k otevření nedošlo, můžeme vyčkat pár dní a následně mu poslat lákadlo v podobě slevy nebo dárku, případně emailovou kampaň po nějaké době přeposlat znovu s jiným předmětem. Pokud ani na tyto dodatečné nabídky nezareaguje, můžeme ho označit štítkem “nemá zájem”. Tento štítek pak lze následně využít při čištění databáze a reaktivaci neaktivních zákazníků. Vše za pomoci automatizace a bez zbytečné manuální námahy. 

Pokud chcete s marketingovými automatizacemi začít ještě dnes, jediné co budete potřebovat je vhodný marketingový nástroj. Skvěle poslouží například ActiveCampaign nebo Hubspot. K čemu jednotlivé nástroje slouží najdete v našem předchozím článku.

photo-1533750349088-cd871a92f312

 

Rozdíl mezi automatizací a mailingovým nástrojem

Mailingový nástroj slouží stejně jako nástroje marketingové automatizace k hromadné rozesílce emailů. Jejich nevýhodou však je, že postrádají workflow buildery, proto jsou vhodné především na rozesílání jednorázových kampaní. Správu kontaktů mají emailové nástroje také k dispozici, ovšem kvůli absenci workflow builderů není možné například jednoduché čištění seznamu kontaktů. Vše je nutné dělat manuálně, což zabere většinou více času. Omezené jsou také v personalizaci obsahu. Jelikož není možné vytvářet různé scénáře akcí, dochází k odesílání jednoho obsahu celému segmentu či listu kontaktů. Po odeslání se však kontakty rozdělí do tří skupin, podle zobrazení emailu na “otevřeli”, “neotevřeli”, a “nezareagovali”. Nástroje marketingové automatizace vám sami umožní odeslat každé skupině jiný obsah. V  případě využití mailingových nástrojů je však nutné tyto akci provést manuálně a opět se jedná o nejen časově náročnější činnost, ale také o výrazně komplikovanější.

 

Kdy je vhodné použít jaký nástroj? 

 

Každý z nástrojů má jiné využití. Mailingové nástroje jsou využívány, pokud potřebujete odeslat jednorázovou kampaň. Může se jednat o měsíční newsletter nebo jednorázovou výzvu k akci. Hromadně tuto rozesílku odešlete na všechny kontakty a potřebné další kroky vyřešíte manuálně. Kromě toho, že budou emaily méně personalizované a segmentované, bude také nižší procento otevíratelnosti emailů, doručitelnost a důvěryhodnost domény. Nástroje marketingové automatizace je naopak vhodné využívat, pokud potřebujete častější a personalizovanější rozesílky. Kromě vlastností, které mají i mailingové nástroje, zvládnou tyto navíc také vytvořit několik scénářů a posílat více obsahu najednou, což vám usnadní práci a umožní zasílat lidem obsah, který opravdu vyhledávají.